Eng

הכר את היזם שבך - יזמות עסקית הלכה למעשה

  • פרופיל היזם, והגורמים המניעים אותו
  • מפגשים עם יזמים סדרתיים
  • שיטה ייחודית לזיהוי הזדמנויות עסקיות
  • טיפים ליזמי הייטק בישראל
  • הדרכה וסיוע בהכנת תוכנית עסקית מנצחת
  • שיווק - מהיסודות ועד לביצוע