Eng

עשרת הדיברות של הרשתות החברתיות

עשרת הדיברות של הרשתות החברתיות
מאת: פרופ' ליאורה קצנשטיין, מייסדת ונשיאת ISEMI מכללה ליזמות. 

בעולם של היום, השימוש ברשתות חברתיות, תופס מקום הולך וגובר בעולם העיסקי.
להלן מספר טיפים שיעזרו לייזמים בתחילת דרכם לקדם את עצמם, ברשתות החברתיות השונות.


1. המשתמשים הם יצרני התוכן העיקריים. עודד אותם להשתתף.
2. הנתונים הם הנכס, ולכן יש להשביח אותם באופן מתמיד.
3. נתב את המשתמשים לתעל את אפקט הרשת לטובתך, כך שייווצר שיווק וירטואלי. גלגל תקורות ועלויות על המשתמשים.
4. נסה להמיר כל מוצר לשירות מתמשך, עבורו תגבה באופן אוטומטי.
5. רק חלק מהזכויות שמורות. עודד שיעתיקו ממך.
6. שדרג כל כמה ימים או אפילו כמה שעות.
7. שתף ! אל תשלוט.
8. פתח יישומים שטובים לכל מכשיר.
9. השתמש "בחוק הזנב הארוך" – אפשר להרוויח יותר ממספר גדול של שירותים (במקום 10 להיטים למיליוני מאזינים, עדיף להביא מיליוני שירים כשכל שיר מיועד ל-300 מאזינים).
10. הפסק להתבסס על מותגים להמונים ובמקום זאת עבור למותגים לקהילות.