Eng

מגמות עולמיות בעשור הקרוב

תורגם ועובד ע"י פרופ' ליאורה קצנשטיין

בארגון World Future Society צופים את המגמות הבאות לעשורים הבאים:

- כל מה שנאמר או נגיד - יוקלט ויישמר: כולנו נישא צ'יפים בעלי כתובת IP שיתקשרו ברשת עולמית ללא גבולות.
- איום הנשק הביולוגי יהיה גדול מזה של נשק קונבציונאלי: בקטריות ווירוסים מהונדסים גנטית יהוו סכנה אמיתית לאנושות.
- תקופת הרכב המוטורי כ"מלך הכביש" נמצאית לקראת סיומה: רגולציה תגביל שימוש ברכב ממונע בדלק כשתקשורת אלחוטית תאפשר צמצום נסיעות ברכב ובמטוסים.
- הצלחה בקריירה תחייב התמחויות ייחודיות וצרות יותר: בלימודי עסקים למשל, יתמחו הסטודנטים בנישות ספיפיות כגון עסקים ברי קיימא, מידענות אסטרטגית ויזמות עסקית.
- מערכת המשפט הבינלאומית כפי שאנחנו מכירים אותה תעבור שינוי רדיקלי: מערכת המשפט תהפוך לבינלאומית באמצעות מערכת ה-GLIN.
- התחום המוביל במאה ה-21 יהיה ביו רפואה ושיפור גנטי: העולם יתגבר על העכבות המוסריותת והתרבותיות הקשורות בתחום זה, והכספים להשקעה יהיו זמינים יותר מבעבר.
- ידע מקצועי יהפוך חסר ערך כמעט מרגע שנרכש: בעקבות השינויים המהירים בידע העולמי, ירכש בעתיד הידע המקצועי במקומות העבודה ולא באונירסיטאות.
- המעבר לערים יחריף את הבעיות הסביבתיות והסוציו כלכליות בעולם: לאור מעבר אוכלוסיות רבות בעולם השלישי לערים, נחזה בריבוי מגיפות בגלל דיור צפוף וסניטציה גרועה - דבר שיואץ ע"י ההתחממות הגלובלית.
- המזרח התיכון יהפך לחילוני יותר והשפעת הדת בסין תגבר: מחקרים מראים כי השפעת הדת במדינות כמו עיראק יורדת בהדרגה כשמגמה הפוכה ניכרת בסין.
- למעל 80% מאוכלוסית העולם תהיה גישה לחשמל ב-2030: וזאת לעומת 40% ב-1970, ו-73% ב-2000. חיבור לחשמל הוא מרכיב בסיסי בהתחברות למהפיכת המידע.

לפרטים נוספים עיינו באתר wfs.org.