Eng

כיצד מקדם חוק העבודה של סין (2007) את האינטרסים של החברות הפועלות בסין

מאת: אורנית אבידר שותפה ב קרן הון סיכון סין-ישראל CIVC.
לשעבר נציגה כלכלית של ישראל, בהונג קונג.

כידוע, נכנס לתוקפו ב-1 לינואר 2008 חוק העבודה החדש של סין.
החוק ארוך ומפרט 98 סעיפים הכוללים: כללי הוגנות ושיווין, מעורבות עובדים בהחלטות לגבי תנאיהם, חובה להציג חוזה בין הצדדים, הגנה על זכויות עובדים, זכות פיצויים, תשלום עבור שעות נוספות, חוקי פיטורין הוגנים, זכיות התאגדויות עובדים, פירוט העונשים על מפרי החוק, ועוד.
המאמרים השונים אשר ציינו את עיקרי החוק החדש יחסו לו מימד של בהלה מסוימת ודנו בהשלכות לגבי עליות במחירים מצד היצרנים וכן סגירת מפעלים בסין והעברתם לוייטנאם ואינדונזיה.

גישה אחרת שניתן לראות לגבי הנחלת החוק החשוב הזה היא:

1) חוק זה מיועד לתת הזדמנות טובה יותר לעובדים רבים בסין ולהעלות את מעמדם.
2) עובדים אשר שכרם גבוהה יותר, הם עובדים טובים יותר, יש לצפות שתחול בהדרגה גם עלייה בתפוקה ובמיוחד באיכות התפוקה, בעיה ידועה וקשה בסין.
3) בעיה אחרת שהחוק יכול לסייע לגביה היא בעיית תחלופת עובדים.
כידוע, בסין קיימת תחלופה גבוהה של עובדי יצור וחוק זה בהחלט יכול למנוע תופעה זו.

בכל מקרה, חברות מערביות וישראליות יכולות לראות בחוק זה יתרון לצורך עשיית עסקים בסין משתי סיבות: הראשונה - שהן יקבלו תפוקה גבוהה יותר ואיכותית יותר - כאמור עובד מסופק הוא עובד טוב יותר.
הסיבה השנייה היא שבדרך כלל חברות מערביות עובדות/משקיעות מראש ביצרניות אשר מתייחסות לעובדיהם טוב יותר מכיוון שהן נזהרות מניצול עובדים (בחוזי התקשרות עם חברות אמריקאיות ואירופאיות גדולות יש סעיף המחייב חברות סיניות לאי ניצול עובדים והקנייה של תנאי עבודה נאותים) פעמים רבות התחייבות זו מגדילה את הוצאות החברה לעומת יצרניות אחרות מכיוון שהיא מחויבות להעניק יותר. (דוגמא: במפעלים רבים בסין אין מיזוג אוויר ובימי הקיץ החום יכול להגיע ל-35 מעלות, לעומת זאת במפעל אלקטרה בשנזן החליטו לשים מזגן בחדרי הייצור בעלות גבוהה).
בפועל, ממשלת סין לקחה על עצמה מחויבות זו, מעתה האחריות אינה בידי חברות מערביות או לנטל על חברות המקפידות לשכר נאות. החוק יחייב את כולם. כפועל יוצא מן האמור, החוק יביא לנקודת שיווין בה חברות אשר היו תחרותיות יותר, כיוון שניצלו את עובדיהם, לא יוכלו להמשיך לפעול בצורה כזאת ויאלצו להשוות מחיריהם כדי להשוות את השכר וזכויות עובדיהם לנדרש והמצופה במשק הסיני המתחדש.

לסיכום, כיום כבר לא ניתן לבוא בטענות כלפי ממשלת סין לגבי הפרת זכויות אדם, ולאחר נקיטתה בצעד חיובי להמשיך ולהאיר את הצד השלילי של הנושא. יותר מכך, יש לעודד את סין להמשיך ולנקוט בצעדים דומים, אשר יקדמו אותה לכיוון הנכון ואותנו כנהנים משותפה טובה יותר וחזקה יותר.

כפי שכתוב בפרק הראשון בחוק, "החוק נכתב בכדי לשפר את שיטת ההעסקה, על מנת לפרט את זכויות וחובות הצדדים המעורבים בחוזי העסקה, להגן על זכויות העובדים הניתנות בחוק ועל האינטרסים שלהם ולבנות ולפתח מערכת יחסים הרמונית ויציבה". וזאת בצורה ברורה, חד משמעית ובלתי ניתנת לעירעור.