Eng

מרעיון למוצר - השלבים בדרך לפיתוח מוצר

מאת גלעד אופנהיימר, מנכ"ל Intovision : פיתוח הנדסי ועיצוב מוצר

בתהליך המורכב של פיתוח הרעיון לכדי מוצר מוגמר, ישנם שלבי מפתח חשובים בהם בוחנים טכנולוגיות אפשריות שונות, בודקים את המכשולים ופועלים לפיתוח קונספט אופטימאלי שיציע את החלופה האטרקטיבית ביותר להיצע הקיים בשוק. ניהול השלבים בדרך ליישום הרעיון, ישפיע בצורה משמעותית על הצלחת המוצר מבחינה עסקית ושיווקית, ועל היכולת לפתח מוצר בעל ערך מוסף לצרכן, במסגרת זמנים ועלויות ריאליים.

 
חמשת אבני הדרך בתהליך פיתוח מוצר

שלב I - ניתוח ואפיון
השלב הראשון בתהליך פיתוח פטנט משלב הרעיון הראשוני ועד לשלב המוצר המוגמר, הוא ניתוח ואפיון המוצר ותנאי השוק הקיימים. שלב זה כולל בדיקת המוצרים המתחרים הקיימים בשוק והגדרת היתרונות והחסרונות של הרעיון למוצר אל מול המוצרים הקיימים, בחינת חומרי הגלם והטכנולוגיות הקיימות, ניתוח והגדרת קהלי היעד ומהן הדרישות מהמוצר בהתאם לאפיון המשתמשים, וכן הגדרת מאפייני המוצר הכוללים דרישות תפעול וייצור, תקני בטיחות נדרשים, הנדסת אנוש וקביעת העיצוב של המוצר הסופי.

שלב
II - פיתוח קונספט
מתוך המידע שנאסף בשלב הראשון, מפתחים קונספט עסקי עבור הרעיון. שלב פיתוח הקונספט מציע למעשה כמה אפשרויות למימוש הרעיון, הנבדלות זו מזו מבחינת המנגנונים המכאניים, הגישות הארגונומיות, בחירת חומרי הגלם, קווי העיצוב והאסתטיקה, ממשקי המשתמש וכדומה.בשלב פיתוח הקונספט מפתחים מספר קונספטים שונים עבור אותו הרעיון, מתוכם בוחרים את הקונספט האופטימאלי שיעבור לפיתוח מתקדם עד להשלמת אב-הטיפוס. עבור מוצר הכולל מנגנון מכאני/אלקטרו-מכאני נדרש לפתח קונספט הנדסי הבוחן את ההיתכנות הטכנולוגית של המוצר וקונספט ויזואלי-עיצובי הכולל את ממשקי המשתמש ואת ההיבטים האסתטיים של המוצר. עבור מוצר שאינו כולל מנגנון מכאני יפותח רק קונספט ויזואלי-עיצובי.

שלב
III - תכנון מפורט
לאחר בחירת הקונספט האופטימאלי, יוצרים פיתוח מפורט של הקונספט הנבחר, הכולל תכנון הנדסי מפורט של המנגנון ועיצוב מפורט של חלקי המוצר, ממשקי המשתמש, אסתטיקה וארגונומיה. כל אחד מן המרכיבים במוצר מתוכנן בהתאם לטכנולוגיית הייצור המתאימה לו וכולל תכנון מפורט של סוגי חומרים, גדלים, רכיבים סטנדרטיים וכדומה.

שלב
IV - בניית אב טיפוס
דגם אב-הטיפוס מיועד לתת המחשה קרובה ככל הניתן למוצר הסופי. דגם זהס מציג את ההיבטים השונים החשובים של המוצר- מגע, מראה, ארגונומיה, פעולת מנגנון וכדומה. על אב-הטיפוס נעשים סבבי ניסויים הבוחנים את ההיבטים השונים של המוצר ואת המערכת התפעולית שלו. הבדיקה כוללת את כל רכיבי וחלקי המוצר, החיבורים, הפונקציונאליות והארגונומיה. לאחר בדיקת אב-הטיפוס הראשוני והמסקנות מהניסויים שנערכו עליו, נעשים תיקונים ושינויים עד לקבלת אב-טיפוס סופי ממנו נגזר תיק הייצור.

שלב
V- ייצור
שלב ההכנה לייצור של המוצר כולל בניית טולינג המתאים למוצר כגון תבניות, שטנצים, מסיכות צביעה וכדומה וקביעת סדר הייצור בפס ייצור. לצורך כך מכינים עבור המוצר תיק ייצור המרכז את כל המידע והמפרטים הדרושים בכדי לייצר את המוצר.
תיק הייצור כולל:
- קבצי תלת-מימד סופיים של המוצר השלם ושל כל חלק בנפרד.
- שרטוטי ייצור, שרטוטי דו-מימד של כל חלק במוצר, כולל הוראות ייצור כגון טיב פני שטח, טולרנסים, הגדרת חומרים וכדומה.
- מפרט (Bill of Materials)
, מפרט הכולל את כל החלקים מהם מורכב המוצר. עבור חלקים סטנדרטיים יצויין מספר קטלוגי של החלק.
- סדר ההרכבה ותת- הרכבה של המוצר בפס הייצור.
 
חמשת אבני הדרך בתהליך הפיכת רעיון למוצר מוגמר מהווים ציר מנחה לפיו פועל היזם. כל אחת מאבני הדרך מהווה שלבב נוסף בתהליך פיתוח המוצר, מהשלב הראשוני בו המוצר הוא עדיין בגדר רעיון בלבד שיש לבחון אל מול תנאי השוק,המתחרים והטכנולוגיות הקיימות, דרך פיתוח הקונספט לרעיון ויצירת מודלים אפשריים שונים לפיתוח המוצר, ועד השלב בו נקבע אב-טיפוס סופי של הפטנט ומוגש עבורו תיק ייצור. למרות שמדובר בציר ליניארי, חשוב לזכור שתהליך פיתוח המוצר הינו תהליך דינאמי וכי ישנם גורמים שונים המשפיעים על התהליך ולכן חשוב לשמור על גמישות בתהליך ולעדכן ולשנות את תוכנית פיתוח המוצר בכל אחד מן השלבים, בהתאם לדרישות שעולות ולשינויים הנדרשים תוך כדי התהליך.